Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο  παράγοντας άνθρωπος αποτελεί για μια επιχείρηση το competitive advantage της και δεν έχουν άδικο. Διανύουμε μια εποχή κατά την οποία το εργασιακό άγχος συνεχώς αυξάνεται με καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους ιδίους όσο και για τις επιχειρήσεις οι ...