Σας ενημερώνουμε ότι αρχίζουν νέα τμήματα ομαδικών θεραπειών αρχίζοντας με την ομάδα αυτογνωσίας. Πρόκειται για ομάδα μεσαίου μεγέθους (μέχρι 8 άτομα) και οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, σταθερή ημέρα και ώρα έχοντας διάρκεια μιάμισης ώρας.

Όπως στην ατομική, έτσι και στην ομαδική ψυχοθεραπεία, στόχος είναι η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην ζωή του. Η βασική διαφορά μεταξύ ατομικής και ομαδικής έγκειται στο οτι η αλληλεπίδραση συμβαίνει μεταξύ περισσότερων ατόμων και όχι μόνο μεταξύ θεραπευτή- θεραπευόμενου. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ομαδικές συνεδρίες θεωρούνται εξαιρετικά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς το άτομο μέσα από την δυναμική της ομάδας μπορεί να οδηγηθεί πιο γρήγορα στην κατανόηση των δικών του μηχανισμών. Η επιλογή των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα γίνεται πολύ προσεκτικά από τον ψυχοθεραπευτή – συντονιστή της ομάδας,  ο οποίος εξετάζει κατά πόσο το άτομο μπορεί να λάβει βοήθεια μέσα από την ομάδα αλλά επίσης κατά πόσο η δική του παρουσία μπορεί να συνεισφέρει στην εξέλιξη των υπολοίπων μελών της ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο 6944 601 808. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.