Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο  παράγοντας άνθρωπος αποτελεί για μια επιχείρηση το competitive advantage της και δεν έχουν άδικο. Διανύουμε μια εποχή κατά την οποία το εργασιακό άγχος συνεχώς αυξάνεται με καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους ιδίους όσο και για τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν πέραν της χαμηλής αποδοτικότητας, άδειες νοσηλείας, εργατικά ατυχήματα ακόμα και αυτοκτονικές συμπεριφορές. 

Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν η ψυχική στήριξη των εργαζομένων αποτελεί, περισσότερο από ποτέ, ανάγκη! Η μόνιμη θέση απασχόλησης ψυχολόγου αποτελεί για κάποιούς οργανισμούς (ειδικά σε πολυεθνικά σχήματα) απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμή λειτουργία, καθώς η καλλιέργεια ενός πλαισίου ασφάλειας και εμπιστοσύνης  που αναπτύσσεται με τον σύμβουλο λειτουργεί θεραπευτικά για τον εργαζόμενο και οδηγεί στην καλύτερη απόδοσή του. Η υπηρεσία όμως αυτή δεν παρέχεται αποκλειστικά μέσω μόνιμης συνεργασίας με τον σύμβουλο αλλά έρχεται και σε ad hoc βάση με διαφορετικά πακέτα στήριξης να καλύπτουν κάθε ανάγκη. Ο τρόπος παρέμβασης ποικίλει και έχει να κάνει με την δυναμικότητα του οργανισμού και στο πόσο θέλει να επενδύσει στην φροντίδα των εργαζομένων του. Ο σύμβουλος συνεργάζεται με την διοίκηση ώστε να διερευνηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης, τίθενται οι στόχοι και κατόπιν προτείνεται το σχέδιο δράσης που αρμόζει καλύτερα στην εκάστοτε περίπτωση και μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο, σεμινάρια, δια ζώσης ή on line ακόμη και ψυχοεκπαιδευτικά retreats αποφόρτισης, ενδυνάμωσης εαυτού και ομαδικότητας.

Τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία (6-8 συνεδριών) που επιτρέπει στους εργαζομένους να συζητήσουν με έναν ουδέτερο και ανεξάρτητο του οργανισμού ειδικό τα θέματα που τους απασχολούν. Τα θέματα αυτά δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις εργασιακές τους υποχρεώσεις (άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, ανάληψη ευθυνών, ψυχολογικός εκφοβισμός,  όρια, επίτευξη στόχων, επανένταξη) αλλά δύναται να επεκταθούν και στην ιδιωτική τους ζωή. Εάν για παράδειγμα κάποιος εργαζόμενος έχει να διαχειριστεί μια απώλεια ή αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα υγείας, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά την απόδοσή του ή ακόμα να καθίσταται απειλητικό και για την ίδια του τη ζωή (ειδικά σε παραγωγικές μονάδες είναι πολύ συχνά τα εργατικά ατυχήματα λόγω έλλειψης συγκέντρωσης ή εξαρτήσεων).

Πέραν όμως της ψυχικής στήριξης των εργαζομένων, η συμβουλευτική αυτή υπηρεσία μέσω σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών ανάπτυξης καταφέρει θεαματικά αποτελέσματα  και στα στελέχη της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης. Μέσω της ενδυνάμωσης της προσωπικότητάς ενισχύεται η καλύτερη διαχείριση των οργανωσιακών θεμάτων και εφαρμογών (Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, στρατηγική σκέψη, δημιουργική εκμετάλλευση διαφορετικότητας κ.α. )

Τα αποτελέσματα της εργασιακής συμβουλευτικής είναι θεαματικά σχετιζόμενα τόσο με την αύξηση λειτουργικότητας του εργαζομένου και κερδοφορίας του οργανισμού όσο και με τα ποσοστά αποτροπής αυτοκτονιών, παραιτήσεων, αδειών νοσηλείας, εργατικών ατυχημάτων.